Aktualności

PROJEKTY 2020/21

15 czerwca 2021

W roku szkolnym 2020/2021 Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach brało udział w ogólnopolskich projektach: “Z kulturą mi do twarzy “, “Mały miś w świecie wielkiej literatury “, “Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”. Realizacja projektów przyniosła pozytywne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ich celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa, a także wprowadzały dzieci w świat wartości.

“Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

“Z kulturą mi do twarzy”

“Idź Ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa”