Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3 – letnich

6.30-8.10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej*.

Zabawy integrujące grupę. Zabawy z zestawu zabaw ruchowych.

 

8.10 – 8.30

 

 

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

 

Śniadanie

9.00 – 9.20 Czynności porządkowe po śniadanie
9.20 – 9.35 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): 3-latki – 10–15 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

9.35 – 10.20 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).Zabawy dowolne. Różnorodne formy pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.
10.20– 11.00 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
11.00 -11.20

 

11.20– 12.00

Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

12.00-12.30 Odpoczynek dzieci – leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela.
12.30 -12.45 Zabawy z j. angielskim
12.45– 13.45 Zabawy ruchowe, spacery. Spotkanie z książką.
13.45-14.00

14.00- 14.20

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek

14.20-16.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4 – letnich

6.30-8.10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej*.

Zabawy integrujące grupę. Zabawy z zestawu zabaw ruchowych.

 

8.10 – 8.30

 

 

8.30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

 

Śniadanie

9.00 – 9.20 Czynności porządkowe po śniadanie
9.20 – 9.35 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

 

Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): 4-latki – 15–20 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

9.35 – 10.00 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne). Zabawy dowolne. Różnorodne formy pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe.
10.00-10.20 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.   Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia):          4-latki – 15–20 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

* Zajęcie 2 wdrożone zostaje dla dzieci 4-letnich w II półroczu.

10.20– 11.00 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
11.00 -11.20

 

11.20– 12.00

Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

12.00-12.15 Odpoczynek dzieci. Słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek nagranych lub czytanych przez nauczyciela.
12.15 -12.30 Zabawy z j. angielskim
12.30– 13.45 Zabawy ruchowe, spacery. Spotkanie z książką.
13.45-14.00

14.00- 14.20

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek

14.20-16.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 – letnich

6.30-8.10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej*.Zabawy integrujące grupę.

Ćwiczenia poranne.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.10 – 8.30

 

8.30 – 8.50

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Śniadanie

8.50 – 9.00 Czynności porządkowe po śniadanie
9.00 – 9.30 J. angielski
9.30-9.45 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).
9.45 – 10.15

Zajęcie I

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.    Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
10.15-10.30 Ćwiczenia relaksacyjne
10.30 -11.00

Zajęcie II

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.   Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu).
11.00 – 11.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
11.30 -11.40

 

11.40– 12.00

Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

12.00-14.00 Odpoczynek poobiedni/kwadrans na bajkę/słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Zabawy dowolne.

Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).

Religia 2 razy w tygodniu 13.30-14.00

14.00-14.10

14.10- 14.30

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek

14.30-16.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne).

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6 – letnich

6.30-8.10 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy: konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej*. Zabawy integrujące grupę.

Ćwiczenia poranne.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.

8.00 – 8.30 J. angielski
8.30 – 8.45

 

 

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

 

Śniadanie

8.50 – 9.00 Czynności porządkowe po śniadaniu
9.00 – 9.15 Zabawy ruchowe (w tym relaksacyjne).
9.15 – 9.45

Zajęcie I

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.   Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
9.45-10.00 Ćwiczenia relaksacyjne
10.00 -10.30

Zajęcie II

Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.  Z uwzględnieniem czasu trwania zajęć (z możliwością wydłużenia): czas trwania 20–30 minut. Czas realizacji zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Ćwiczenia gimnastyczne (2 razy w tygodniu).
10.30 – 11.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in. zabawy na świeżym powietrzu: zabawy ruchowe, spacery, zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry terenowe.
11.30 -11.40

 

11.40– 12.00

Przygotowanie do obiadu, m.in.: czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe, pełnienie dyżurów.

Obiad. Czynności porządkowe po obiedzie.

12.00-13.20 Odpoczynek poobiedni/kwadrans na bajkę/słuchanie muzyki relaksacyjnej.

Zabawy dowolne

13.20-13.35

13.40- 14.00

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek. Religia dwa razy w tygodniu 14.00-14.30

14.00-14.30 Różnorodne formy pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe. Religia 2 razy w tygodniu
14.30-16.30 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy (wg indywidualnych potrzeb dziecka), m.in.: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe; prace porządkowe w kącikach tematycznych; zabawy dowolne.

Słuchanie opowiadań/bajek nauczyciela.

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu (plac zabaw/ogród przedszkolny). Zajęcia rytmiczne, językowe, taneczne itp.

Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, m.in. z opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej(stymulujące, rozwijające funkcje percepcyjno-motoryczne i społeczno-emocjonalne)..