O nas

Historia

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach do 1987 roku mieściło się w budynku prywatnym przy ulicy Słonecznej. Dzięki władzom lokalnym, oświatowym i dyrektor przedszkola został zakupiony budynek mieszkalny, należący do SKR. Po kapitalnym remoncie, lokal zagospodarowano na cele przedszkolne. Przy adaptacji budynku pracowali rodzice dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola oraz personel. Po feriach zimowych w 1988 roku zajęcia rozpoczęły się już w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Południowej 16. Było to jedyne wielooddziałowe przedszkole w Gminie Sulmierzyce.  Był to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajdował się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Zaplecze przedszkola stanowiły trzy sale wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw tematycznych, pozwalające na prowadzenie wszechstronnej edukacji. Dyrektorem przedszkola była Pani mgr Ewa Grzybek, która od początku istnienia przedszkola pracowała jako nauczyciel.

Nowy rozdział w życiu przedszkola…

Analizując zapotrzebowanie mieszkańców gminy na usługi edukacyjne oraz mając na uwadze stan techniczny budynku przedszkola Wójt Gminy Sulmierzyce działając z poparciem Rady Gminy zdecydował o konieczności powstania nowego przedszkola.

W marcu 2017r. Wójt Gminy Gabriel Orzeszek podpisał umowę na dofinansowanie budowy pasywnego przedszkola. Pod koniec sierpnia 2018r. prace związane z realizacją budynku dobiegły końca. Od 3 września w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach przy ul. Polnej 1 A pojawiły się przedszkolaki wraz z rodzicami. Funkcję Dyrektora placówki objęła Pani mgr Ewa Makos. Nowe przedszkole jest budynkiem pasywnym, wyposażonym w przestronnych 5  sal, dostosowanych do potrzeb dzieci, sanitariaty, kuchnię z zapleczem oraz salę widowiskową. Przy budynku wybudowany został również plac zabaw. Obiekt dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i przeznaczony dla maksymalnie 125 przedszkolaków. Budynek ten jest jest nowatorskim rozwiązaniem urbanistyczno- architektonicznym pełniącym funkcje edukacyjne oraz demonstracyjne. Zasilany jest energią pochodzącą z pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych.

Kadra

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje i dba o wszechstronny rozwój dzieci. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych. Dzięki temu nasi wychowankowie rozwijają swoją osobowość i są przystosowani do życia w społeczeństwie. Edukację przedszkolną w naszej placówce ukończyło wielu wychowanków w ciągu minionych 25 lat pracy przedszkola.

Do dzisiaj mamy kontakt z naszymi absolwentami, którzy chętnie nas odwiedzają. Zatrudnieni są tu także pracownicy obsługi i administracji. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę.

Masz pytania? Zadzwoń
(34) 3207080

Zabawa

Man face fruit divided seasons herb from herb moveth whose. Dominion gather winged morning man won’t

Lekcje angielskiego

Man face fruit divided seasons herb from herb moveth whose. Dominion gather winged morning man won’t

Zajęcia plastyczne

Man face fruit divided seasons herb from herb moveth whose. Dominion gather winged morning man won’t