Aktualności

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SULMIERZYCACH NA ROK 2022/2023

31 stycznia 2022

Szanowni Rodzice zgodnie z harmonogramem rekrutacji:

Od 1 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r.- następuje składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
Od 16 lutego 2022 r. do 2 marca 2022 r. – następuje składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach znajdują do pobrania poniżej.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE REGULAMINU  REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SULMIERZYCACH NA ROK 2022/23

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SULMIERZYCACH NA ROK 2022/23

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE- POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SULMIERZYCACH

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ