Aktualności

INNOWACJA PT. “PRZEDSZKOLAK O TYM WIE, JAK NALEŻY ZACHOWAĆ SIĘ”

4 maja 2022

Od października do marca w grupach “Słoneczka”, “Biedronki”, “Jeżyki” realizowana była innowacja pedagogiczna pt. „Przedszkolak o tym wie, jak należy zachować się”. Innowacja została opracowana, aby zaspokoić wśród przedszkolaków ich naturalną ciekawość świata w zakresie zdrowego stylu życia. Innowacja jest zgodna z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Tematyka innowacji pedagogicznej wzbogacała edukację zdrowotną dzieci w przedszkolu, wspierała ich wszechstronny rozwój tak, aby mogły cieszyć się zdrowiem i pełnią życia. W ramach zajęć dzieci miały okazję m.in przyrządzić zdrowe, kolorowe kanapki, stworzyć własną piramidę żywienia, poznać zasady savoir vivre, poznać pracę dentysty, a także odwiedzić szkołę podstawową i przyjrzeć się lekcji wychowania fizycznego.