Aktualności

ZBIÓRKA BATERII

4 października 2021
Nasze przedszkole współpracuje z firmą REBA Organizacja Odzysku, która jest spółką wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz artykułów przenośnych.

Zużyte baterie stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Dzieje się tak, głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel.  W przypadku przedostania się do naszego organizmu wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów, np. pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu powinniśmy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go ze środowiska. Zamiast wrzucać zużyte baterie do zwykłych koszy na śmieci, należy dostarczać je do punktów zbiórki baterii, które zajmują się ich recyklingiem. Nasi podopieczni również mogą przynosić do przedszkola zużyte baterie. Podjęte działania mają na celu promowanie wśród uczniów troski o nasze środowisko. Mając świadomość,  jak ważna jest edukacja ekologiczna nasze przedszkole już od lat organizuje akcje edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej. W tym roku dołączając kolejną akcję, zbiórki baterii.


Zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się do akcji.
 Kiedy zużyte baterie zbieramy to naszą ziemię oczyszczamy !!!