Aktualności

KONFERENCJA EDUKACYJNA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W SULMIERZYCACH

23 lutego 2020

24 stycznia w naszym przedszkolu  odbyła się Konferencja edukacyjna  poświęcona kompetencjom matematycznym i cyfrowym we współczesnym przedszkolu i szkole. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane dzięki przychylności władz Urzędu Gminy Sulmierzyce przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Sieradzu. Wydarzenie rozpoczęły występy dzieci a przybyłych gości powitali: Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach  Ewa Makos, Przewodniczący Rady Gminy Sulmierzyce Pan Tadeusz Kruszyński oraz Pani Małgorzata Świątek-Słonina Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Podczas Konferencji Dyrektorzy oraz nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu pajęczańskiego mogli wysłuchać wystąpień przygotowanych przez: Panią dr hab. Grażynę Rygał prof. nadzw. UJD, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie pt. „ Edukacja matematyczna  w przedszkolu i klasach młodszych jako przygotowanie do kolejnego etapu edukacyjnego” oraz wykładu Pana dr hab. prof. nadzw. Mariusza Jędrzejko Dyrektora Naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej pt.  „Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci”.

Wszyscy uczestnicy Konferencji wykazywali duże zainteresowanie. Podczas przerwy nauczyciele mieli możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami. Wszyscy otrzymali pamiątkowe upominki.