Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

7 maja 2020

Informacja dla Rodziców o zawieszeniu zajęć

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem  Nr 30/ 2019/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach  z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 ze zm. ), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)
, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:

 

  1. Zawiesza na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania Przedszkola w Sulmierzycach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zasady prowadzenia kształcenia zdalnego określa wcześniej wprowadzone zarządzenie.

 

    Ewa Makos

          Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach