Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

25 marca 2020

 

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci!

Przed nami szczególny czas, wierzę, że przetrwamy go Razem             

 i już wkrótce spotkamy się w naszym Przedszkolu.

Bardzo brakuje mi spotkań z Państwem oraz uśmiechu Dzieci!                          

 Jesteście Wszyscy Cudowni i chcemy w tym czasie również być z Wami.

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa  i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty, na podstawie: (Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Statutu Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach), na podstawie zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach z dnia 23 marca 2020r. w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19;

 

W celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania przedszkola w tym okresie wprowadziłam następujące zasady organizacji i pracy przedszkola:

 

  1. Nauczyciele pozostają w ciągłej gotowości do pracy.
  2. Mogą Państwo kontaktować się z dyrektorem przedszkola:
  3. kontakt e-mail na adres: dyrppsulm@wp.pl
  4. kontakt telefoniczny: tel. kom. 798624921
  5. kontakt za pomocą komunikatora: WhatsApp.
  6. Nauczyciel będą z Państwem kontaktować się drogą e-mailową lub telefonicznie w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  7. Przedstawione przez nauczycieli zadania to tylko propozycje, które możecie Państwo wybierać, dostosować do możliwości dzieci. Nie ma obowiązku ich wykonywania od „deski do deski”. Propozycje nauczycieli mają na celu wspomóc Państwa w dbaniu o rozwój dzieci a nie obciążać Państwa i dzieci.
Adresy e-mail poszczególnych grup:
  1. Specjaliści pedagog/psycholog pozostają do Państwa i dzieci dyspozycji i możecie Państwo korzystać z ich pomocy w ustalonych formach zdalnych.
  2. Dzieci objęte kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju również będą pod opieką zespołu nauczycieli.

 

Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, życzę zdrowia i siły w tym trudnym czasie.

Przekazuję uściski dla wychowanków, „Moich Aniołów” Przedszkola w Sulmierzycach.

 

 

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach

Ewa Makos